• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


เตรียมความพร้อม รปภ. พล.ท.ฐิตะฐาน  สุขศรี  ผู้แทนพระองค์

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัดและข้าราชการตำรวจสนับสนุนกำลังปฏิบัติ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจ กำชับการปฏิบัติ  ตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร ผู้แทนพระองค์ พล.ท.ฐิตะฐาน  สุขศรี  ที่จะเดินทางมามอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนางรอง จว.บุรีรัมย์


ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ณ สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบก.กต.๓ จต. และคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ณ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืิองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์.พ.ต.ท.กัมพล วงษ์สงวน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงฯ ณ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และประชาชน หมู่บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำรั้วบ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยอาชญากรรมของหมู่บ้าน


ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๙ มิถุยน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ทุกสายงาน  เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อราชการ  นโยบายของผู้บังคับบัญชา  และการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สภ.เมืองบุรีรัมย์


รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปลอดบุหรี

 

  วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พ.ต.ท.จิระวัฒน์ ศิระพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พร้อมลูกข่ายจราจร จำนวน ๑๐ นาย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปลอดบุหรี บริเวณหน้าหน้าอาคารอำนวยการ และถนนหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์


ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนที่อยากให้นำมาแก้ไข ณ บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา, บ้านร่องหมากใหญ่ หมู่ที่ ๕  ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันกรณีสถานการณ์การก่อวินาศกรรม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 

สภ.บุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

     ด้วยในห้วงที่ผ่านมาปรากฎข่าวสารว่าอาจมีบุคคล/กลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง เช่นสร้างสถานการณ์/ความวุ่นวายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และลอบวาระเบิดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ซึ่งเป็นเหตุสะเทือนขวัญและตกใจกลัวแก่ประชาชนโดยทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขู่วางระเบิดในศูนย์การค้าและสถานศึกษาต่างๆ โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศ ซึ่งเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคล หรือกระบวนการในลักษณะที่มุ่งเน้นเพื่อจะให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลและสถานที่ราชการ  รวมทั้งก่อให้เกิดความวุ่นวายและความตกใจกลัวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อก่อให้เกิดผลการกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและความมั่นคงของชาติโดยส่วนรวม

     สภ.เมืองบุรีรัมย์  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  จึงได้สมมุติสถานการณ์เหตุการลอบวางระเบิดบริเวณที่พักผู้โดยสารสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อระวังป้องกันการก่อวินาศกรรมขึ้นได้