• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ร่วมตรวจรถรับส่งนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

สภ.บุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.

พ.ต.อ.รุธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมือบุรีรัมย์ พร้อมด้วย

พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

ร.ต.อ.วรุฒม์ ยุตสะธรรม รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พลทามูล รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ,ขนส่ง ตรวจรถรับส่งนักเรียน ที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล


ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน แจกจ่ายแผ่นพับการติดต่อกับสถานีตำรวจ ระดมความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน ในการพัฒนาหมู่บ้านมะค่าเหนือ หมู่ที่ ๗ ต.กลันทา, บ้านมะค่าใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ประชุมชี้แจงปล่อยแถวทำความสะอาดทุกวันพุธ (Big Cleaning Day)

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ งานอำนวยการ งานสืบสวน งานสอบสวน ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ และกำชับการรักษาความสะอาดตามกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์


การประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน นำข้อเสนอแนะจาก กต.ตร.จังหวัดมาวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและมอบเกียรติบัตรให้กับ กต.ตร.  ขอบคุณที่เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.คีรีศักดิ์  ตันตินวะชัย  รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.๓  พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี  พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรัรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์  ให้การต้อนรับ


ประชุมเตรียมความพร้อมแผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมนายตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์และ หน.ชุด ถปภ.เตรียมการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี ณ ห้องประชุมห้อง ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


วิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายจราจรทางบก ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ฯ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้รับคำสั่ง จาก ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรัูกฏหมายจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรมที่สำนักขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับเข้าทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งว่าด้วยกฏหมายขนส่ง