• 3_2.jpg
 • 3_3.jpg
 • 4.jpg
 • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรรมตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ ยุทธการ “พิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑


สำรวจข้อมูลท้องถิ่นหมู่บ้าน ปัญหาชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

 • 216556.jpg
 • 216558.jpg
 • 216651.jpg
 • 216758.jpg
 • 216759.jpg
 • 216760.jpg
 • 216761.jpg
 • 216767.jpg
 • 216768.jpg
 • 216776.jpg
 • 216777.jpg
 • 216784.jpg

วันที่ (๒๒ พ.ค. ๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ศิริวัฒน์  สมกิจศิริ  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนานนท์ ไชยสิน  สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์  โสตถิยาภรณ์  รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ออกสำรวจหมู่บ้านเป้าหมายในการแสวงหาความร่วมมือ สำรวจข้อมูลท้องถิ่นหมู่บ้าน ปัญหาของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของชุมชน


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ทำความดีด้วยหัวใจ มอบหมวกนิรภัยให้กับน้อง

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล  ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์  รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมมอบหมวกนิรภัยตามโครงการสุภาพบุรุษจราจร ทำความดีด้วยหัวใจ มอบหมวกนิรภัยให้กับน้อง พร้อมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมี นักเรียน นักศึกษา รถจักรยานยนต์รับจ้าง หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขร่วมด้วย ณ บริเวณลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


พิธีมอบชุดพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจและการฝึกอบรมฯ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล รรท.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ตามโครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างก่อนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๓

วันที่ (๖ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล  รรท.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรรม (ช่วงที่ ๓) ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ต.ค. ๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ฯ  พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย  รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ , อปพร. , ตรบ. รวมทั้งฝ่ายปกครอง , อส. , มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม ร่วมปล่อยแถว ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ และสถานีตำรวจภูธรในสังกัดปล่อยแถวพร้อมกัน จำนวน ๓๔ สถานี


ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ (๖ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. 

พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล  รรท.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนแเดร์

วันที่ (๔ ต.ค. ๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนแเดร์  พร้อม ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, ด.ต.ชุติเทพ ราชวิชา , ด.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว , ด.ต.องอาจ พันวัน,ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์ และ ส.ต.ต.ศิริพันธ์ ลิ่มไธสง ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์