• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนที่อยากให้นำมาแก้ไข ณ บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา, บ้านร่องหมากใหญ่ หมู่ที่ ๕  ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันกรณีสถานการณ์การก่อวินาศกรรม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 

สภ.บุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

     ด้วยในห้วงที่ผ่านมาปรากฎข่าวสารว่าอาจมีบุคคล/กลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง เช่นสร้างสถานการณ์/ความวุ่นวายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และลอบวาระเบิดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ซึ่งเป็นเหตุสะเทือนขวัญและตกใจกลัวแก่ประชาชนโดยทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขู่วางระเบิดในศูนย์การค้าและสถานศึกษาต่างๆ โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศ ซึ่งเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคล หรือกระบวนการในลักษณะที่มุ่งเน้นเพื่อจะให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลและสถานที่ราชการ  รวมทั้งก่อให้เกิดความวุ่นวายและความตกใจกลัวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อก่อให้เกิดผลการกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและความมั่นคงของชาติโดยส่วนรวม

     สภ.เมืองบุรีรัมย์  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  จึงได้สมมุติสถานการณ์เหตุการลอบวางระเบิดบริเวณที่พักผู้โดยสารสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อระวังป้องกันการก่อวินาศกรรมขึ้นได้


ร่วมตรวจรถรับส่งนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

สภ.บุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.

พ.ต.อ.รุธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมือบุรีรัมย์ พร้อมด้วย

พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

ร.ต.อ.วรุฒม์ ยุตสะธรรม รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พลทามูล รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ,ขนส่ง ตรวจรถรับส่งนักเรียน ที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล


ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน แจกจ่ายแผ่นพับการติดต่อกับสถานีตำรวจ ระดมความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน ในการพัฒนาหมู่บ้านมะค่าเหนือ หมู่ที่ ๗ ต.กลันทา, บ้านมะค่าใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ประชุมชี้แจงปล่อยแถวทำความสะอาดทุกวันพุธ (Big Cleaning Day)

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ งานอำนวยการ งานสืบสวน งานสอบสวน ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ และกำชับการรักษาความสะอาดตามกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์


การประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน นำข้อเสนอแนะจาก กต.ตร.จังหวัดมาวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและมอบเกียรติบัตรให้กับ กต.ตร.  ขอบคุณที่เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.คีรีศักดิ์  ตันตินวะชัย  รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.๓  พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี  พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรัรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์  ให้การต้อนรับ