• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ น.  

สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดจัดทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๙ ทีม โดยการแข่งขันจัดเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด ซึ่งจะทำการแข่งขันทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามซัลโว เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันอีกด้วย 


พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จจว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น.  

พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์ และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ กำชับการปฏิบัติให้ไปเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม สภ.เมืองบุรีรัมย์


ประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  

นายก กมล  เรืองสุขศรีวงศ์  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และที่ปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ณ ห้องประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น.  

พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรรม (ช่วงที่ ๑) ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ , สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ และสถานีตำรวจภูธรในสังกัดปล่อยแถวพร้อมกัน จำนวน ๓๔ สถานี


กิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน ”

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประธานการจัดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน ”  โดยมี  พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืิองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ไกรสร อินไชย สวป.สภ.เมืิองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อม ชุด ตชส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,  สายตรวจตำบลพระครู ชาวบ้านสระเกษ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสระเกษ  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ฯ ณ สวนสาธารณะประโยชน์บ้านสระเกษ หมู่ ๓ ต.พระครู อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ประชุมข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ประยุทธ  โพธิ์แก้วกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  มาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ประจำเดือน สิงหาคม โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุม จึงได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบายการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔  


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ๑๐ กลุ่มหมาย ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน ส.ค.๖๐ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ ส.ค.๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจชุมชน, มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์, อาสาสมัครรักษาดินแดน, อป.พร., ร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์