• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ด.ต.จำเนียน ปิ่นแก้ว , ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์, ส.ต.ต.ศิรพันธ์ ลิ่มไธสง และ ร.ต.ต.ปริญญา หลักสกุล สายตรวจตำบลถลุงเหล็ก ร่วมปลูกป่าและปล่อยปลา ตามโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ป่าชุมชนหนองม่วง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืิอง จว.บุรีรัมย์  โดยมีนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมการดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย และเพื่อนำดอกไม้จันทน์ที่ร่วมกันประดิษฐ์ไปใช้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมได้ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.

พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีพ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑.) เน้นย้ำให้ดำเนินการ ตามนโยบาย ผบ.ตร. , ผบช.ภ.๓ ,และ ผบก.โดยเคร่งครัด

๒.) โครงการยกระดับการให้บริการ ปชช.ของสถ่นีตำรวจ ต้องแจ้งให้ ตร.ทราบโดยทั่วกัน เร่งรัดการสอบสวน ติดตามหมายจับค้างเก่า และตีวงสุรา


ตรวจติดตามและประเมินผลตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์ รอง ผบก.สง.ก.ต.ช , พ.ต.อ.ประยุทธ  โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  พร้อมคณะตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ มาตรวจติดตามและประเมินผลตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ ให้การต้อนรับ


ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่โคกไผ่ใหญ่

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ร.ต.อ.นิรุธ สาระสิทธิ์ รองสว.จร.ฯ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสถิตยาภรณ์ รอง สวป.ฯ พร้อมด้วยชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านโคกไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เดือนกรกฎาคม

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ๑๐ กลุ่มหมาย ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ภ.๓ “ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน”ประจำเดือน ก.ค. ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ ก.ค. ๖๐ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์ ผกก.สภ.ห้วยราช  พ.ต.อ.ชัชวาลย์ เปาอินทร์  ผกก.สภ.หนองสองห้อง  พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านด่าน, ชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ , ศอ.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจชุมชน , อาสาสมัครรักษาดินแดน, อป.พร.,  ร่วมพิธีฯ จำนวน ๒๐๐ นาย ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ 


ทำบุญตักบาตร สถานีตำรวจ

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร สถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจทุกนาย และร่วมรับประอาหารร่วมกัน บริเวณลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์