• 0.jpg
 • 03.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ,พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร.ต.อ.นิรุธ สาระสิทธิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร.ต.อ.ประสาท พิมพาชาติ รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์พร้อมกำลังเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยชุมชนขนาดใหญ่ขั้นรุนแรงในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (BRDEx-60) ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(ซอยทนายอาน) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


ร่วมพิธีเปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ร.ต.อ.สมควร ละสระน้อย รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ร่วมพิธีเปิด 

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมาตรฐานใหม่(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) ณ กองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์


วิทยากรบรรยายแก่ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่(จร) สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้ไปดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลาการเปรียญวัดป่าธรรมาธีราราม แก่ผู้ที่ต้องถูกควบคุมความประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๕๐ ราย


เตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 • 26042560_1.jpg
 • 26042560_2.jpg
 • 26042560_3.jpg
 • 26042560_4.jpg
 • 26042560_5.jpg
 • 26042560_6.jpg
 • 26042560_7.jpg
 • 26042560_8.jpg

         วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. สภ.เมืองบุรีรัมย์ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง  สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.ท.ยุทธนา  ไตรทิพย์  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมแถวตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • 26042560_1.jpg
 • 26042560_2.jpg
 • 26042560_3.jpg
 • 26042560_4.jpg
 • 26042560_5.jpg
 • 26042560_6.jpg
 • 26042560_7.jpg
 • 26042560_8.jpg
 • 26042560_9.jpg
 • 26042560_10.jpg
 • 26042560_11.jpg

         วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


 ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

 • 24042560_1.jpg
 • 24042560_2.jpg
 • 24042560_3.jpg
 • 24042560_4.jpg
 • 24042560_5.jpg
 • 24042560_6.jpg
 • 24042560_7.jpg
 • 24042560_8.jpg

         วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 08.30 น.สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดย พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดและประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


บรรยายกฏหมายจราจรและฝึกสัญญานจราจร

 • 24042560_1.jpg
 • 24042560_2.jpg
 • 24042560_3.jpg
 • 24042560_4.jpg
 • 24042560_5.jpg
 • 24042560_6.jpg
 • 24042560_7.jpg

         วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น. ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายที่ในวิชา กฏหมายจราจรและฝึกสัญญานจราจรที่มลฑลทหารบกที่ ๒๖ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของตำบล อิสาณเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์