• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ณ สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบก.กต.๓ จต. และคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ณ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืิองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์.พ.ต.ท.กัมพล วงษ์สงวน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงฯ ณ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และประชาชน หมู่บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำรั้วบ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านร่องหมากน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยอาชญากรรมของหมู่บ้าน


ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๙ มิถุยน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ทุกสายงาน  เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อราชการ  นโยบายของผู้บังคับบัญชา  และการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สภ.เมืองบุรีรัมย์


รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปลอดบุหรี

 

  วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พ.ต.ท.จิระวัฒน์ ศิระพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

  พร้อมลูกข่ายจราจร จำนวน ๑๐ นาย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปลอดบุหรี บริเวณหน้าหน้าอาคารอำนวยการ และถนนหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์


ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนที่อยากให้นำมาแก้ไข ณ บ้านร่องหมากน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.กลันทา, บ้านร่องหมากใหญ่ หมู่ที่ ๕  ต.กลันทา อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันกรณีสถานการณ์การก่อวินาศกรรม สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 

สภ.บุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

     ด้วยในห้วงที่ผ่านมาปรากฎข่าวสารว่าอาจมีบุคคล/กลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง เช่นสร้างสถานการณ์/ความวุ่นวายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และลอบวาระเบิดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ซึ่งเป็นเหตุสะเทือนขวัญและตกใจกลัวแก่ประชาชนโดยทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขู่วางระเบิดในศูนย์การค้าและสถานศึกษาต่างๆ โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศ ซึ่งเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคล หรือกระบวนการในลักษณะที่มุ่งเน้นเพื่อจะให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลและสถานที่ราชการ  รวมทั้งก่อให้เกิดความวุ่นวายและความตกใจกลัวแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อก่อให้เกิดผลการกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและความมั่นคงของชาติโดยส่วนรวม

     สภ.เมืองบุรีรัมย์  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  จึงได้สมมุติสถานการณ์เหตุการลอบวางระเบิดบริเวณที่พักผู้โดยสารสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อระวังป้องกันการก่อวินาศกรรมขึ้นได้


ร่วมตรวจรถรับส่งนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

สภ.บุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.

พ.ต.อ.รุธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมือบุรีรัมย์ พร้อมด้วย

พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

ร.ต.อ.วรุฒม์ ยุตสะธรรม รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พลทามูล รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ,ขนส่ง ตรวจรถรับส่งนักเรียน ที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล