• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ปฐมนิเทศ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฝึกปฏิบัติราชการงานอำนวยการ

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์  สุวรรณธาดา สว.อก.ฯ  
ปฐมนิเทศ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฝึกงานด้านงานอำนวยการ สภ.เมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๒๒ นาย และกำชับให้รักษาระเบียบวินัยและตั้งใจในการฝึกปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 


ประชุมข้าราชการตำรวจ การปรับทัศนคติการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียก ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อประชุมชี้แจง การปรับทัศนคติการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.ชั้น ๒ สภ.เมืองบุรีรัมย์


ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพัน์ดีเด่น ประจำปี 2560

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

       พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.อรรถพร พุ่มห้วยรอบ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.สุริโย แก้วบุตรดี รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.สิทธิชัย สมญาติ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , ร.ต.อ.ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อม ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ชุดปฎิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพัน์ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ บ้านร่องหมากน้อย ม.12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  

ด.ต.จำเนียน   ปิ่นแก้ว  ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์/ครูตำรวจ D.A.R.E.  ออกปฏิบัติการให้ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ แก่นักเรียนชั้น ป.๑/๑ โรงเรียนอนุบาล บุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

    ๑. เพื่อให้นักเรียนรู้ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการติดยาเสพติด ทำให้มีผลต่อสมองและร่างกาย

    ๒. สามารถใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การถูกชักชวนให้ไปเสพยาเสพติด


เตรียมความพร้อม รปภ. พล.อ.อ.โยธิน  ประยูรโภคราช  ผู้แทนพระองค์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัดและข้าราชการตำรวจสนับสนุนกำลังปฏิบัติ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจ กำชับการปฏิบัติ  ตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร ผู้แทนพระองค์ พล.อ.อ.โยธิน  ประยูรโภคราช  ที่จะเดินทางมามอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เดือนมิถุนายน 2560

       สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ์  ผกก.สภ.ห้วยราช  เป็นประธานการปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ห้วงระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2560 โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์  อาสมัครตำรวจบ้าน  ฝ่ายปกครอง อส.  มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์  ร่วมปล่อยแถว ณ บริเวณหน้าลาน สภ.เมืองบุรีรัมย์


เตรียมความพร้อม รปภ. พล.ท.ฐิตะฐาน  สุขศรี  ผู้แทนพระองค์

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัดและข้าราชการตำรวจสนับสนุนกำลังปฏิบัติ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจ กำชับการปฏิบัติ  ตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร ผู้แทนพระองค์ พล.ท.ฐิตะฐาน  สุขศรี  ที่จะเดินทางมามอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนางรอง จว.บุรีรัมย์