• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

สภ.เมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

ชุด ชมส.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ออกพบปะเยี่ยมเยี่ยนประชาชน แจกจ่ายแผ่นพับการติดต่อกับสถานีตำรวจ ระดมความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน ในการพัฒนาหมู่บ้านมะค่าเหนือ หมู่ที่ ๗ ต.กลันทา, บ้านมะค่าใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์


ประชุมชี้แจงปล่อยแถวทำความสะอาดทุกวันพุธ (Big Cleaning Day)

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ งานอำนวยการ งานสืบสวน งานสอบสวน ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ และกำชับการรักษาความสะอาดตามกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์


การประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน นำข้อเสนอแนะจาก กต.ตร.จังหวัดมาวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและมอบเกียรติบัตรให้กับ กต.ตร.  ขอบคุณที่เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.คีรีศักดิ์  ตันตินวะชัย  รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.๓  พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี  พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรัรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์  ให้การต้อนรับ


ประชุมเตรียมความพร้อมแผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมนายตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์และ หน.ชุด ถปภ.เตรียมการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี ณ ห้องประชุมห้อง ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


วิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายจราจรทางบก ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ฯ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้รับคำสั่ง จาก ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรัูกฏหมายจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรมที่สำนักขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับเข้าทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งว่าด้วยกฏหมายขนส่ง


คณะทำงาน ภ.3 ตรวจสอบติดตามผลการยกระดับการบริการของสถานีตำรวจ

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พล.ต.ต.ไพโรจน์  บุญเต็ง  ผบก.อก.ภ.๓  พ.ต.อ.ไกรสมุทร  ทาโบราณ  รอง ผบก.อก.ภ.๓  พร้อมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าแถวรอรับผู้ตรวจฯ