• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน

ข่าวกิจกรรมของสภ.เมืองบุรีรัมย์


การประชุม กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ศิรพิมลรัตน์ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ , พ.ต.ท.จำรัส ศิริเลี้ยง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน นำข้อเสนอแนะจาก กต.ตร.จังหวัดมาวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและมอบเกียรติบัตรให้กับ กต.ตร.  ขอบคุณที่เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจการตำรวจ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.คีรีศักดิ์  ตันตินวะชัย  รอง ผบช.ภ.๓  พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.๓  พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์  และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี  พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรัรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล  รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์  ให้การต้อนรับ


ประชุมเตรียมความพร้อมแผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมนายตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์และ หน.ชุด ถปภ.เตรียมการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี ณ ห้องประชุมห้อง ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์


วิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายจราจรทางบก ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ฯ สภ.เมืองบุรีรัมย์  ได้รับคำสั่ง จาก ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรัูกฏหมายจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรมที่สำนักขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับเข้าทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งว่าด้วยกฏหมายขนส่ง


คณะทำงาน ภ.3 ตรวจสอบติดตามผลการยกระดับการบริการของสถานีตำรวจ

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พล.ต.ต.ไพโรจน์  บุญเต็ง  ผบก.อก.ภ.๓  พ.ต.อ.ไกรสมุทร  ทาโบราณ  รอง ผบก.อก.ภ.๓  พร้อมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าแถวรอรับผู้ตรวจฯ 


ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ๑๐ ประจำเดือน พฤษภาคม

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร  ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ๑๐ กลุ่มหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  พ.ต.อ. กรธัช อู๊ดเจริญ ผกก.สภ.บ้านด่าน  พ.ต.ท.วิมล  วรรณาลัย รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยราช  พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองสองห้อง, ชุดปฏิบัติการ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์  ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจชุมชน , อาสาสมัครรักษาดินแดน, อป.พร., และมูลนิธิ  ร่วมพิธีฯ จำนวน ๑๕๐ นาย ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ 


ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้านดีเด่น ณ บ้านสำโรง

 

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.

พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร  ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  มอบให้  พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร  ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี ๒๕๖๐)  ณ บ้านสำโรง หมู่ ๓  ตำบลหนองตราด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์